сеп. 15, 2021
ВДИГАНЕТО НА АКЦИЗА ЗАРАДИ ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ ЩЕ УВЕЛИЧИ СИВАТА ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА

Незаконният пазар разчита на кръг от доверени клиенти, които не са обикновени хора 

Цвета Динкова

 • Г-н Безлов, вие проведохте първото мащабно проучване за размера на сивия сектор на пазара на горива през 2019 година. Изводът беше, че през него се въртят 1 милиард лева, а щетата за бюджета е малко над 500 милиона лева. Имате ли впечатления как се променя картината оттогава насам? Проблемът задълбочава ли се вследствие на политическо безвремие или на обективни фактори?
 • Различни процеси протекоха през 2020 г. и от началото на 2021 г. За съжаление, нямаме данни за нито една от двете години. Въпреки това, според мен, две неща правят впечатление, като се опирам на различни източници на информация – от различните индустрии и от данните на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.  През 2020 г. заради пандемията имаше рекорден спад в продажбите на горива и респективно спад в събраните акцизи и ДДС. Проблемът е, че не можем да оценим със сравнителна точност до каква степен има разширяване на сивия сектор спрямо 2019 г. Видимо големите вериги имат спадове. Въпросът е дали част от тези спадове не се дължи на отново активизиралите се, особено по места, продажби на нерегистрирано гориво. Има симптоми, че има такъв ръст.
 • Какви са симптомите?
 • Като се сравняват данните за трафика, които имаме от Агенция „Пътна инфраструктура“ с продажбите на гориво, се вижда, че трафикът не спада толкова значимо, колкото оборотите на бензиностанциите. Това, като че ли, много по-ярко се вижда през втората половина на 2021 г. Изглежда, това е направило впечатление на приходните администрации и те се опитват да активират контрола. По време на пандемията и политическите протести имаше значително преструктуриране на ресурсите, особено на МВР.
 • Това исках да ви попитам – как повлия ковид пандемията на контрола?
 • Всъщност МВР беше и продължава да бъде свръхангажирано  с мерките. Общо взето, дори и пътник в градския транспорт не може да свалите без МВР, разнасяха уведомителни протоколи на РЗИ, дори ваксини май разнасяха. Видимо е, че има промяна в ситуацията. Другото, което прави впечатление през 2021 г., е засиленият поток на мигранти, който допълнително пренасочва вниманието  на МВР. При данъчните администрации има такъв проблем – дистанционната работа очевидно повлия негативно на ефективността на контрола. Разбира се, политическите сътресения допълнително създават нестабилност, едно поведение от типа „Този ще го сменят, ония ще го сменят, чакай да видим какво ще стане“. 
 • Което води до липса на активност, защото всеки си пази мястото?
 • Да, служителите предпочитат да не правят излишни движения, за да няма „инциденти“. Да видим как ще повлияят акциите от последните дни.
 • Напоследък НАП показва засилена активност.
 • Не само НАП, и митниците са доста активни.
 • НАП дори се похвали с тотален контрол върху движението на всеки литър гориво. Това как го оценявате? Има ли вече реален ефект или засега е просто заявка?
 •  Те казват също, че имаме и ръст на приходите, но трябва да видим какво ще се случи с акциза – с колко реално ще нараснат приходите от акцизи. Митниците твърдят, че има такъв ръст през последния месец.
 • С какво го обясняват?
 • С увеличените усилия по контрола. Трябва да се сравняват данните и за другите сектори за юли и август. Видимо е, че има по-голяма икономическа активност, със сигурност и потокът на турски граждани, които се прибираха от Европа има значение.
 • Да, но той е традиционен през лятото.
 • Да, но го нямаше през 2020 година и даже имаме впечатление, съдейки по опашките, които възникнаха на граничните пунктове, че е по-голям, отколкото през 2019 г., защото хората не са се връщали през миналата година и се опитват да компенсират. Това обаче са просто наблюдения, а трябва да се видят и окончателните данни.
 • Какви са по-адекватните мерки от страна на държавата, които биха дали дългосрочен ефект и не зависят от сезонни фактори?
 • Основен фактор е източниците на незаконно гориво. Очевидно има значими източници. През август ми направи впечатление въз основа на лични контакти, че имаше доставки на гориво за 1,50 – 1,60 -1,70 лв. за литър. Това ставаше с ясното съзнание на хората, които търсеха такова гориво, че то е без акциз и ДДС.  Имам информация, че можеше да се намери гориво извън големите бензиностанции, тоест във „ведомствените“ и фирмите доста активно търсеха такива източници. Причината, разбира се, е скокът в цената на горивата. 
 • Има ли модерни схеми в предлагането на сиво гориво, които се родиха в последната година – година и половина?
 • По-скоро имаме възобновяване на стари схеми. Пример – проблемът с възможността да се манипулира софтуера на бензиностанциите.  През 2019 г. правеше впечатление, че тази практика се е ограничила. 
 • Сега защо се възражда? 
 • Защото мотивацията рязко нараства – на първо място заради цените, на второ заради политическата нестабилност, която се отразява надолу по веригата на приходните администрации и на институциите, свързани с вътрешна сигурност. 
 • Какъв е реалистичният допълнителен приход за хазната, който може да се извади, при комбинация от мерки и политическа стабилност?
 • Може само да се спекулира в случая. Опитът, който имаме, от един друг сектор – на тютюневите изделия, показва, че там корелацията между намаляването на криминалния пазар (там е напълно криминален) и нарастването на приходите, е силно изразена.
 • Какво горе-долу е съотношението?
 • Движеха се съвсем пропорционално.  Корелацията не беше точно единица, но да кажем, нещо от типа 0,7.
 • Сходен ли ще е ефектът при пазара на горива?
 • Не, според мен, ще е по-нисък. Проблемът е, че при горивата има разни източници на гориво, което е напълно законно, но просто се дистрибутира през незаконни пазари. Такива примери има при горивата за селскостопанския сектор, там има акциз, който се връща. 
 • Вижда се, че цените растат по обективни причини.  Да очакваме ли да расте мотивацията за спестяване на данъци от горива?
 • Да, това вече го видяхме преди 15-20 дни. Не знам какво се е случило след акциите на държавните агенции. Можем да съдим само от доверени контакти – хора, които биха ни казали. Може да се съди и с косвени методи – най-лесното, което ще пробваме е да сравним трафика в страната и ръста в приходите от акциза.
 • Как би се отразило на сивия сектор вдигането на акцизната ставка, каквото е заложено в зелените регулации на Европа?
 • Ефектът ще е като при всяко вдигане на цените. При цигарите той беше много драстичен през 2009-2010 г. Там имаше резки скокове на акциза, за да се изравним с минималните нива на ЕС. Примерно, 2010 г., която съвпадна с финансовата криза, имахме над 40% незаконен пазар на цигари. Беше ясна мотивацията – ако имате производствена цена 50 стотинки, продавате на 5 лева, а разликата е ДДС и акциз, разбира се, че ще сте силно мотивирани да се влеете в сивия сектор.
 • При цигарите сивият сектор се сви силно. За колко време пазарът се намества на новите акцизни нива?
 • Наблюденията ни показаха, че това стана през втората година. Трябва да имаме предвид, че пазарът на незаконни цигари имаше много дълга история – от началото на прехода. Лошото е, че и при горивата имаме дълга традиция. Има добре развити доверителни отношения по места. Обикновено се продава на ограничен кръг сигурни клиенти. Това прави работата срещу сивия сектор много трудна, защото тези доверени клиенти по места не са обикновени хора.
 • Това са мафиотски практики.
 • Ние го наричаме клиентелизъм. Има го на много места по периферията на Европа, не само в България.
More Details
сеп. 6, 2021
Няма разлика в качеството на горивата тук и в другите страни от ЕС

ДИМКА ИВАНОВА, ГЛАВЕН ДИРЕКТОР „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА” В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР:

НЯМА РАЗЛИКА В КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА ТУК И В ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ ЕС

ДАМТН е държавния орган, натоварен с контрола на качеството на течните горива в страната сред множеството други задачи на агенцията. Кажете с няколко думи кой реално контролира пазара на течни горива в страната.

 • Аз мога да кажа само кой контролира пазара относно качеството на течните горива в страната. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез длъжностните лица на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” осъществява контрол върху спазване на изискванията за качество на течните горива, биогоривата и техните смеси с течни горива от нефтен произход при тяхното пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване. Контролът  се състои от извършване на   проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на цялата страна, последващо изпитване в нашите акредитирани лаборатории и експертиза в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за енергията от възобновяеми източници и  Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Кои са предизвикателствата и проблемите пред работата на агенцията в сферата на контрола на горивата?

 • На основание правомощията, регламентирани от нормативната уредба, както и въз основа на опита в дейността през предходните години, ефективността от контролната дейност през последните две години беше повишена значително чрез:

– увеличаване на броя проверени обекти с вземане на проби от течно гориво – на практика всички проверки на обекти, разпространяващи течни горива са с вземане на проби;

–  постоянно актуализиране на базата данни със съществуващи обекти;

– извършване на тематични проверки, свързани със сезонни характеристики на течните горива;

– въвеждане на  ротационни проверки чрез промяна на екипите от инспектори, отговорни за проверките на определен район;

– разширяване на обхвата на акредитация на Изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки, което увеличава нашите възможности за извършване на изпитвания по нови физико-химични характеристики.

Предприемат се мерки, с които  гарантираме надеждността и валидността на резултатите от изпитване в нашите лаборатории, например всеки месец на лабораториите се дават за анализ „слепи проби“,  граничните резултати, получени в подвижните лаборатории задължително се повтарят в стационарна лаборатория и се докладват резултати, получени в условия на повторяемост, повторно се изпитват  съответстващи в подвижните лаборатории проби в стационарна лаборатория и др.

През 2020 г. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол беше изменена и допълнена след процедура по нотификация. Едно от съществените изменения на Наредбата е, че се въведе процедура по спор съгласно изискванията на БДС EN ISO 4259-2.  БДС EN ISO 4259-2 е задължителният стандарт за провеждане на спор съгласно основната Европейската директива 98/70/ЕО за качеството на бензиновите и дизеловите горива и стандартите БДС EN 590 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване”  и БДС EN 228 „Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и методи за изпитване”. Създали сме организация, така че процедурата по спор да се провежда максимално бързо, включително изготвяне на експертизите на различните етапи от процедурата. Ние съзнаваме нашата огромна отговорност и се стремим да сътрудничим с всички заинтересовани страни, включително с  фирмите, които проверяваме.

Другото предизвикателство за нас беше, че през 2021 г. постепенно се въведе модул „Контрол на качеството на течните горива“, разработен  в рамките на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“: „Изграждане на Web базирана информационна система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни, за нуждите на ДАМТН“. Чрез разработената система е осигурена възможност за случаен избор на обекти за проверки с цел намаляване субективния фактор при планиране, въвеждане на всички данни от извършената контролна дейност, на базата на които  се  генерират издавани от дирекцията документи като Протоколи за проверка и вземане на проби, Заявки за изпитване, Протоколи от изпитване, Експертни заключения, Констативни протоколи, Експертизи във връзка с процедура по спор, Актове за административни нарушения и Наказателни постановления. Системата поддържа различни регистри и дава възможност да се изготвят справки за осъществения контрол на качеството на течните горива. Въвеждането на Web базираната информационна система повишава ефективността на контрола на течните горива и осигурява пълна проследимост на данните.

Има съмнения сред хората, че горивата в страната не са качествени, въпреки данните, че сме с едни от най-ниския брой несъотвестващи със стандартите за качество проби в ЕС.

 • Аз трудно мога да коментирам тези съмнения, тъй като не се съмнявам в резултатите от изпитванията. Изброих ви някои от мерките и условия, които сме създали, за да гарантираме валидността на нашите резултати при осигуряване на пълна безпристрастност и независимост на дейността на акредитираната лаборатория. Заключенията за съответствие или несъответствие, които даваме се основават на резултатите, които се получават при изпитване на пробите от течни горива, след прилагане на критериите за прецизност, съгласно БДС EN ISO 4259-2 „Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване“.

.

Как всъщност се изследва горивото, за да се види дали е качествено?

 • От обектите, които проверяваме – бензиностанции, данъчни складове, бази, се взема проба, разпределена в 6 броя опаковки  – 4 бр.  контролна и 2 бр. арбитражна проба. Една от контролните проби се предоставя на проверявания обект. Три броя опаковки с контролна проба се изпитват в подвижните или стационарната лаборатория.

Пробите от течни горива се изпитват по комплекс от показатели, посочени в Приложенията от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол при спазване на изискванията по отношение на прилагани методи.

За получените резултати от изпитване се прави преценка дали отговарят на  допустимите норми и гранични стойности.

При установено несъответствие на някоя характеристика в подвижна лаборатория, течното гориво задължително се изпитва в стационарна лаборатория. Ако установеното несъответствие при разпространение на течно гориво се потвърди, се налагат принудителни административни мерки, горивото се изтегля от пазара и следва административнонаказателна процедура.

Проверяваното лице в 7 дневен срок може да започне процедура по спор съгласно наредбата.

Има ли наистина България проблем с качеството на горивата?

 

 • Според нашите данни и наблюдения течните горива, които се разпространяват на територията на цялата страна като цяло са качествени. Аз правя това заключение само на база на извършените проверки с вземане на проби и данните от изпитванията, които се провеждат в нашите лаборатории и последващите експертизи за съответствие на течните горива с изискванията за качество.

През първото шестмесечие на тази година са проверени  709 обекта – бензиностанции и са взети 983 проби от течни горива, съответно:

 • гориво за дизелови двигатели – 555 проби
 • автомобилни бензини – 389 проби
 • други горива ГИТТ                     – 39 проби

Установените несъответствия с изискванията за качество са 38 броя, което представлява 3,87 % от взетите и изпитани проби. Този процент се запазва в последните години, което означава, че качеството на течните горива се поддържа стабилно.

Общият брой на бензиностанциите в нашата база данни, която се актуализира непрекъснато по данни от НАП и други източници, е около 3500. Ние проверяваме годишно около 1100-1200 бензиностанции, което представлява около 30%. Това е  добра представителна извадка.

Кой са най-честите отклонения от стандартите и на какво се дължат?

 • Най-често срещаните отклонения от изискванията за качество при гориво за дизелови двигатели е за показател “пламна температура”, за автомобилен бензин – показател “дестилационни характеристики – край на кипене” като през последните години тази тенденция от се запазва. Тези отклонения биха могли да де се дължат на смесване на автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели при транспорта.

Периодично на интернет страница на ДАМТН се публикуват отчети във връзка с дейността на ДАМТН, откъдето бихте могли да се запознаете и с резултатите от контрола  на качеството на горивата.

Как се извършва контрола – по сигнали или на случаен принцип? Как при съмнения да сезираме агенцията за извършване на проверка?

 • Ние контролираме качеството на горивата в съответствие с изискванията на нормативната уредба, като извършваме проверки на обекти в цялата страна. Проверките се извършват планово, съвместно с други държавни институции и по сигнали на граждани и институции.

Създаден е „Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ към ГД БОП, който селектира  рискови обекти, като  ние взимаме участие в проверките.

При съмнение в качеството на течното гориво гражданите трябва да подадат сигнал към ДАМТН. Добре е това да се случи в най-кратки срокове след съмнения относно качеството на течното гориво, като ни се предостави и касов бон. Много често сигнала се подава след като автомобила  е излязъл от сервиз. Ние пак извършваме проверка, но в повечето случаи течното гориво, за което се твърди, че не съответства, вече е продадено.

Сигналите се проверяват с приоритет, т.е. веднага след получаване на сигнала се извършва проверка с вземане на проба, изпитва се и се издава експертиза. Подателят на сигнала се уведомява за резултатите с писмо, подписано от председателя на ДАМТН.

Може ли да има съществени разлики в горивата на пазара тук в България и в други страни-членки на ЕС?

 

 • Отговорът ми е категорично – не, няма разлика.

България, като държава-членка на ЕС, е привела прилаганите вътрешни законови и подзаконови разпоредби за изискванията за качеството на течните горива в съответствие с европейските норми. Те са въведени в Закона за чистотата на атмосферния въздух,  Закона за енергията от възобновяеми източници и  Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Всяка година Министерство на околната среда и водите представя годишен доклад до Европейската комисия на база на предоставени от ДАМТН обобщени данни за качеството на течните горива в съответствие с изискванията на чл.8 от Директива 98/70/ЕО и чл. 7 от Директива 99/32/ЕО. Докладите с данни от всички страни-членки са налични  на Eionet Portal (https://www.eionet.europa.eu/).

Покрай въвеждането на еко стикерите за колите до нас достигнаха въпроси дали качеството на бензиновите и дизелови горива могат да окажат влияние върху извършваните измервания за изгорели газове в пунктовете за ГТП. Възможно ли е това?

 • Моето мнение е, че качеството на бензиновите и дизелови горива не оказва влияние върху извършваните измервания на отработени газове, тъй като както вече коментирах, автомобилният бензин и горивото за дизелови двигатели, които се предлагат на бензиностанциите в страната, като цяло са с добро качество.

Европейската комисия преди няколко години въведе биогоривата в транспорта като техният дял ще се увеличава. Изисква се и смесване на бензина и дизела с биодобавка второ поколение от догодина. Как се отразяват биокомпонентите на конвенционалните горива?

 

 • За биогоривата от второ и следващо поколение се използват още определенията „нови“, „напреднали”, „съвременни” или „модерни”.

Второ поколение са биогоривата, произведени по съвременни технологии от нехранителни суровини, например отпадъци от селскостопанската и горската промишленост, енергийни култури и водорасли. Крайният продукт може да бъде еквивалентен на горивата, произведени от първото поколение технологии (например целулозен етанол или биодизел), а може да бъде и различен тип съвременно биогориво, като BioDME (биодиметилов етер), BioSNG (биосинтетичен газ), биоводород или биокеросин. Като цяло, тези биогорива се считат за по-устойчиви, тъй като суровините и методите, използвани за получаването им предлагат по-голямо редуциране на емисиите от парникови газове и не се конкурират с хранителните култури. Критериите за устойчивост включват изисквания относно минималното намаление на емисиите на парникови газове, което трябва да бъде постигнато чрез биогоривата и течните горива от биомаса в сравнение с изкопаемите горива.

На практика от 2019 г. изискването на Закона за енергията от възобновяеми източници е горивото за дизелови двигатели  да бъде смесено с биодизел минимум 6% обемни като минимум 1% обемен да е от ново поколение.

Нашите наблюдения, потвърдени чрез много на брой измервания е, че влаганите биокомпоненти не се отразяват на качеството на течните горива.

Бизнесът преди няколко години предложи въвеждане на стандарт за пропан-бутан, използван за битови нужди и като моторно гориво. Това според Вас необходимо ли е?

 • В страната няма нормативната уредба за контрол на качеството на пропан-бутан, използван за битови нужди и като моторно гориво.

Във всички случаи наличието на единен стандарт ще внесе ред и ще унифицира изискванията. Добре е да се проучи и използва европейската практика.

И накрая как виждате бъдещето на сектора – наистина ли можем да се справим без конвенционални горива, както наскоро предложи ЕК?

 

 • Не мога да се ангажирам с прогноза, моята експертиза и наблюдения са върху качеството на течните горива, разпространявани на територията на страната. Предложението на ЕК, ако се приеме, ще е предизвикателство за целия ЕС, а в частност за България може би още по-голямо.
More Details